Ydelser

Ydelser som RH Regnskab tilbyder.

Bogføring / Dagligt bogholderi

Bogføringsopgaver er for mange en opgave, som ikke har den store interesse og derfor ofte bliver udskudt til sidste øjeblik, når enten der skal betales moms eller revisor skal have materiale til årsregnskabet. Det er en opgave, som jeg med stor glæde kan udføre for dig. Jeg har mange års erfaring i at bogføre og et godt kendskab til både finans- og debitor-/kreditorbogholderi. Og ved regelmæssig bogføring, vil du løbende kunne holde dig a jour med din virksomheds drift.

Jeg kan tilbyde at bogføre både ude hos dig eller at tage materialet med hjem og bogføre i mit system. Det er selvfølgelig helt op til dig at vælge, hvad der passer bedst for din virksomhed. Jeg har arbejdet med mange regnskabssystemer, bl.a. C5 og Axapta samt e-conomics. Sidstnævnte er et on-line system, hvor man fra en hvilken som helst computere kan logge sig på, uanset om man er på kontoret eller derhjemme. Dette åbner mange muligheder, og er en fleksibel og samtidig også en økonomisk løsning.

Har du ikke noget regnskabsprogram og ønsker du, at jeg arbejder på dit kontor, kan jeg nemt være behjælpelig med at installere og starte et sådant program op. Jeg har stor erfaring i emplementering af Axapta.

I samarbejde finder vi den mest optimale løsning for netop din virksomhed.

Debitor / Kreditor

Likviditeten i din virksomhed er afhængig af en god styring af såvel dine debitorer som dine kreditorer. Derfor er det en vigtig opgave for at kunne bevare en sund virksomhed. Det gælder om:

  • at du får skrevet en faktura til kunden, så snart arbejdet er udført eller varen er leveret
  • at sørge for, at dine kunder overholde dine betalingsfrister
  • at få betalt dine kreditorer til tiden, så du bevarer et godt samarbejde med dine leverandører undgår dyre renter og rykkergebyrer

 Jeg tilbyder at hjælpe dig med disse opgaver.

Løn & Pesonaleadminstration

En vigtig forudsætning for at have tilfredse medarbejdere er, at de får deres løn til tiden, og at de får den løn, som der er aftalt. Og tilfredse medarbejdere er en af grundstenene i en god virksomhed, hvor alle yder deres bedste.

Men der er meget, man som arbejdsgiver skal huske på, når der skal indberettes løn: selvfølgelig afleveringsfristen, men også satser for pension og koder for ferieordning, afmelding af fratrådte medarbejdere og indberetning til lønstatistik og e-indkomst. Er det opgaver, som du gerne ville være foruden, så overlad trygt denne opgave til mig. Jeg har mange års erfaring med både Dataløn og andre lønsystemer.

Revision / Regnskab

Revision - fulde ansvar for løbende revision og årlig revision.

Rådgivning

Som virksomhedsejer er man ofte lidt alene med alle de spørgsmål og opgaver, der følger med ansvaret som arbejdsgiver. Jeg oplever, at mange af mine kunder nyder stor gavn af at få drøftet mange af disse spørgsmål og tanker med mig. Det kan være en medarbejder, der ikke helt lever op til dine forventninger eller en beslutning, der kræver mange overvejelser. Jeg ser måske tingene fra en anden vinkel og kan komme med gode forslag til løsning af evt. problemer.

Jeg har i mine mange år som regnskabschef været kontaktperson til alle banker og forsikringsselskaber og kan derfor også tilbyde at være med til at forhandle gode aftaler hjem med banker og forsikringsselskaber.

Jeg bestræber mig på at være en god sparringspartner for mine kunder i deres hverdag.

Budget

For mange virksomheder - store som små - er et driftsbudget et nødvendigt arbejdsredskab for at kunne styre virkomhedens drift optimalt. Et budget kan åbne øjnene for, hvilke omkostninger, der bør justeres og hvor stor en omsætning, der kræves for at have en sund virksomhed. Mange banker kræver også, at der laves et budget for regnskabsåret.

Jeg tilbyder at udarbejde et sådant budget til din virksomhed. Selvfølgelig i samarbejde med dig som virksomheds ejer. For det er jo dig, der ligger inde med den nødvendige ekspertise og baggrundsviden for driften af netop din virksomhed. Jeg oplever ofte, at når man får lagt et budget, kommer der meget mere fokus på de enkelte omkostningsgrupper. Og det er jo alt andet lige nemmere at rette op på et for stort forbrug i budgetfasen, end det er ved årets slutning, når regnskabsåret er afsluttet. Samtidig kan man løbende sammenligne driftsresultatet med budgettet og hurtigt gribe ind, hvis udviklingen peger i en forkert retning.

Jeg tilbyder også at lave et likviditetsbudget, som viser pengestrømmen i din virksomhed. For mange er det et godt redskab til at kunne følge udviklingen i kassekreditten og være på forkant med et evt. øget likviditetsbehov. Det er ofte nemmere at forhandle med sin bank, når der foreligger et sådant budget.

Moms

Hvad enten du afregner momsen kvartalsvis eller halvårligt, er det uhyre vigtigt at dette bliver gjort til tiden og at man får indberettet det rette beløb til Skat. For at det kan lykkes, er det nødvendigt, at sikre at dit regnskabs program er sat korrekt op og at de korrekte momskoder er tilknyttet de enkelte konti i din kontoplan.

Overlad trygt denne opgave til mig.

Jeg sætter en ære i at afstemme momsen og indberette det korrekte beløb til Skat. Enten ved hjælp af din tast selv kode eller ved hjælp af en digital signatur som du kan tildele mig.

Rapportering

Daglige / ugentlige rapporteringer til ledelse i DK / moderselskab.

Udarbejdelse af statistikker.

Axapta opsætning

Axapta opsætning

Axapta implementering

Kravspecifikationer

Axapta opsætning for datterselskaber (lovkrav, specielle lande specifikke forhold og lign.)

Indsamling af data

Ovf. af data fra tidligere systemer

Axapta support

Daglig support af brugere, opsætning af nye rapporter og lign.

Vedligeholdelse og implementering af interne kontroller.

Axapta undervisning

Undervisning og oplæring af brugere.