Moms

Hvad enten du afregner momsen kvartalsvis eller halvårligt, er det uhyre vigtigt at dette bliver gjort til tiden og at man får indberettet det rette beløb til Skat. For at det kan lykkes, er det nødvendigt, at sikre at dit regnskabs program er sat korrekt op og at de korrekte momskoder er tilknyttet de enkelte konti i din kontoplan.

Overlad trygt denne opgave til mig.

Jeg sætter en ære i at afstemme momsen og indberette det korrekte beløb til Skat. Enten ved hjælp af din tast selv kode eller ved hjælp af en digital signatur som du kan tildele mig.