Axapta opsætning

Axapta opsætning

Axapta implementering

Kravspecifikationer

Axapta opsætning for datterselskaber (lovkrav, specielle lande specifikke forhold og lign.)

Indsamling af data

Ovf. af data fra tidligere systemer